Curso privado
Por favor iniciar sesión contactar un responsable
Responsable Raúl Adrian Orozco Coria
Última actualización 22/09/2023
Miembros 3
 • G E N E R A L E S
  1Lecciones ·
  • Inicio de sesión
 • A P R O B A C I O N E S
  2Lecciones ·
  • Requisiciones
  • Aprobación de requisiciones
 • C O M P R A S
  1Lecciones ·
  • Registro de pagos y compras
 • I N V E N T A R I O S
  1Lecciones ·
  • Entradas y salidas de almacén